Duurzaamheid - Air So Pure

Duurzaamheid

Het is gebleken dat het assortiment luchtzuiverende planten van Air So Pure vooral bekend is bij die consument die bewust in het leven staat en met die gedachte ook gegronde keuzes maakt.
Met Air So Pure planten haalt u dan ook een plant in huis op meerdere gebieden bijdraagt aan uw welzijn. Gifstoffen en CO2 worden door deze planten op zeer efficiënte wijze omgezet in zuurstof.
Het lijkt dan ook ontzettend tegenstrijdig om juist deze planten te verpakken in zoiets als een plastic hoes.

Verpakking

In samenwerking met de vaste verpakkingsleverancier is een biologische lijn ontwikkeld. De etiketten met kartonlook zijn geproduceerd op volledig biologische materiaal genaamd PLM BIO, welke worden ingestoken met een bamboe steker. De Eco lijn bestaat daarnaast uit een papieren hoes van craft papier en een kartonnen tray.

Air So Pure richt zich op de gezonde effecten van onze luchtzuiverende planten. Met deze voorbeeldfunctie voor de markt volgen wij als organisatie de ontwikkelingen op het gebied van verpakken op de voet. We kunnen dan ook niet ontkennen dat iedere vorm van verpakken een bepaalde impact heeft op onze omgeving.
Waarom überhaupt verpakken?


Het heeft dan ook de voorkeur om geheel zonder verpakking te leveren. Helaas blijkt dit geen optie omdat onze met zorg gekweekte luchtzuiverende planten zonder enige vorm van verpakking beschadigd raken tijdens de transport naar de winkel en naar de uiteindelijke consument.
Onze planten zuiveren uw lucht met de huidmondjes op hun bladeren. Dit is voor ons te waardevol om tijdens transport te laten beschadigen.

Waarom dan toch nog plastic?

Natuurlijk hebben wij te maken met planten die een natte kluit hebben. Dit vocht wordt opgenomen door een papieren pot of doos. Om die reden wordt toch nog regelmatig de keuze gemaakt voor plastic verpakkingsmateriaal.
Zoals eerder genoemd heeft iedere vorm van verpakken een bepaalde impact op onze omgeving. In sommige gevallen blijkt uit onderzoek een plastic hoes dankzij de huidige recyclemogelijkheden zelfs minder belastend dan het gebruik van papier.
Wij streven er als organisatie naar om onze verpakkingen zo duurzaam mogelijk te laten zijn.
Of het nu een plastic of papieren verpakking of etiket betreft, wij proberen een zo bewust mogelijke keuze te maken in ons verpakkingsmateriaal met een zo laag mogelijke belasting is voor mens, dier en milieu. Daarom hanteren wij momenteel twee verpakkingslijnen, maar proberen wij bij onze afnemers zoveel mogelijk aan te sturen op onze eco-verpakkingslijn.

Ondertussen laten wij ons regelmatig voorlichten over nieuw verpakkingsmateriaal en zijn wij in sommige gevallen zelfs initiatiefnemer van bepaalde ontwikkelingen hierin.

Air So Pure eco etiket

Productie | Kweek

De kwekers van Air So Pure zijn bevoorrecht om in de meest gezonde lucht te werken die er bestaat. Een kwekerij vol planten die gezamenlijk alle co2 en andere schadelijke stoffen uit de lucht zuiveren is natuurlijk fantastisch. De planten zorgen voor ons en in hun groeiproces zorgt de kweker ervoor dat de omstandigheden perfect zijn voor een optimale groei van deze luchtzuiverende kanjers.

Aardwarmte 

Eén van die omstandigheden is een fijne, warme kas. Veel van onze kwekers maken gebruik van aardwarmte in plaats van aardgas. Bij aardwarmte wordt warm water opgepompt uit de diepte van de aarde, waar het warmer is. Na de verwarming van de kas wordt het afgekoelde water weer teruggepompt waarna het weer verwarmd terugkomt. Dit circulaire systeem heeft de uitstoot van CO2 in de productie aanzienlijk verminderd!

Bestrijdingsmiddelen

Bij de groei van de planten zijn er soms bedreigingen van buitenaf voor de planten. Zo kunnen zich plagen van beestjes voordoen. Air So Pure heeft er natuurlijk de grote voorkeur voor om dergelijke plagen te bestrijden met biologische middelen om op die manier de belasting op het milieu te beperken. We zijn echter ook reëel: soms is één keer een goed bestrijdingsmiddel gebruiken beter dan een aantal keer een biologisch middel dat niet afdoende blijkt. Zo wordt iedere keer opnieuw een bewuste keuze gemaakt door de kweker.
Ook op het gebied van productie blijven wij onszelf scholen en laten we ons voorlichten over de beste keuzes ten behoeve van mens, dier en milieu om op die wijze een zo gezond mogelijk product te kunnen leveren!

Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten