Hoe het werkt - Air So Pure

Hoe werkt het?

De cellen van planten zijn kleine chemische fabrieken waar chemische stoffen worden omgezet in andere stoffen, stoffen worden afgebroken en stoffen worden opgebouwd. Dit wordt fytoremediatie genoemd.

Luchtzuivering door planten

De kwaliteit van de lucht waarin wij leven is van groot belang voor onze gezondheid, onze fitheid en
ons welbevinden. Het gaat hierbij niet alleen over de buitenlucht, maar zeker ook over de lucht in ruimten waar we een groot deel van ons leven doorbrengen: de huiskamer, het kantoor, de schoolklas.

De luchtkwaliteit in deze ruimten wordt bedorven door chemische stoffen die niet alleen worden
afgegeven uit meubels, kleding, vloerbedekking, muurbedekking, verf, printers etc. etc, maar ook door mensen zelf. Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek door NASA en Fytagoras heeft aangetoond dat Air So Pure planten beter dan andere planten in staat zijn om deze stoffen uit de lucht op te nemen en daardoor de lucht te reinigen. 

Bron: https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=19930073077

Opname van stoffen uit de lucht


De plant kan ongezonde stoffen omzetten in andere stoffen, die bijvoorbeeld als voeding voor de plant kunnen
dienen, of transporteren naar andere delen van de plant. Om dit te doen moeten deze stoffen uit de lucht in het
binnenste van de plant, in de cellen, terecht komen. De planten moeten deze stoffen dus opnemen uit de lucht via fotosynthese.

De bladeren van Air So Pure planten zijn gespecialiseerd in het opnemen van stoffen uit de lucht. Immers, de CO2
uit lucht moet worden opgenomen om met behulp van het licht te worden omgezet in suikers en zuurstof, en de
geproduceerde zuurstof moet weer worden vrijgegeven aan de lucht. Via deze opname-route komen ook alle
andere in de lucht aanwezige stoffen in de plant, en verdampt er ook water uit de plant.

De opname van stoffen uit lucht door de bladeren is door de plant goed gereguleerd. In de bladeren zijn speciale
toegangspoortjes aanwezig om de uitwisseling tussen de buitenlucht en in het binnenste van het blad te regelen.
Deze poortjes, de huidmondjes, kunnen door de plant open en dicht worden gezet.

De regeling van het openen en sluiten van huidmondjes is een ingenieus systeem waarop veel factoren van
invloed zijn. De huidmondjes zijn open als er licht is en de plant CO2 wil opnemen om suikers te vormen voor de
groei van de plant. De huidmondjes sluiten als er teveel water verdampt waardoor de plant zou kunnen verdrogen.

Fytoremediatie

Hoe werkt fytoremediatie?
Er zijn verschillende manieren waarop bepaalde planten en hun bodemleven hun omgeving kunnen zuiveren. Planten kunnen helpen om verontreinigingen te verwijderen met behulp van verschillende natuurlijke processen:

•    Planten kunnen verontreinigingen vastleggen in de wortels, stengels en bladeren (Fyto-stabilisatie).
•    Verontreinigde delen van de plant kunnen geoogst en vernietigd worden (Fyto-extractie)
•    Planten en bodemleven kunnen schadelijke stoffen omzetten naar minder schadelijke stoffen binnen in de plant, of de wortelzone (Translocatie).
•    Planten kunnen met hun plantsappen bepaalde bacteriën in de wortelzone aantrekken, die toxische stoffen in de bodem verminderen of vastzetten (Fyto-degradatie).
•    Planten en bodemleven kunnen schadelijke stoffen in de lucht omzetten naar minder schadelijke gassen die ze vrijgeven aan de lucht (Fyto-vervluchtiging).
•    Planten kunnen schadelijke stoffen vastzetten op hun wortels, waar micro-organismen zoals bacteriën de stoffen afbreken en omzetten naar minder schadelijke stoffen (Stabilisatie in de wortelzone).
•    Sommige planten trekken verontreinigd grondwater omhoog, zodat het niet dieper de aarde in sijpelt (Stabilisatie)

Bron: http://opensciencepublications.com/ en http://www.intogreen.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten