Plant in de klas - Air So Pure

Plant in de klas

Uit onderzoek in bedrijven blijkt dat bepaalde planten een sterk luchtzuiverende werking hebben.

Hebben deze planten dit effect ook in basisscholen? TNO en Fytagoras hebben in het jaar 2010-2011 bij vier scholen onderzoek gedaan naar de effecten van de luchtzuiverende planten van Air So Pure.

Onderzoek


Allereerst werd in alle 12 lokalen bij deze scholen in Leiden, Gouda en Den Haag gekeken naar het binnenklimaat en de concentratie en leerprestaties van de kinderen. Deze test duurde 10 weken. De niveau’s van CO2, luchtvochtigheid, temperatuur en luchtvervuiling werden continu opgeslagen.

Bij de kinderen werden testen afgenomen die inzicht gaven in de concentratie en leerprestaties. Ook werd gevraagd naar hun gezondheid.
Na dit eerste onderzoek kon bepaald worden hoeveel planten van welk soort in de klas gezet moesten worden. Hiervoor werd de plantcalculator ontwikkeld.
 
In het tweede gedeelte van het onderzoek werden in 8 lokalen luchtzuiverende planten geplaatst en in 4 lokalen niet. Opnieuw werden gedurende 16 weken dezelfde metingen verricht. Aan het eind van deze periode werden de leerlingen opnieuw getest op hun concentratie en leerprestaties. Ook hun gezondheid werd opnieuw hun kaart gebracht.


Resultaten

In klassen met planten waar regelmatig voldoende (>15) PAR-licht aanwezig is, zijn positieve effecten aantoonbaar:
- 10-20% CO2 reductie
- afbraak van “onfrisse geuren” binnen      45 minuten tot 0-niveau
- 7% minder gezondheidsklachten
- meer creativiteit en meer dan 20%        betere score bij taken en toetsen          (een 35% betere score op de geheim-    schrifttest)
   
Er is speciaal lesmateriaal beschikbaar.

Hoe doen planten dat?

De cellen van Air So Pure planten zijn kleine  fabrieken waar chemische stoffen worden omgezet in andere stoffen, stoffen worden afgebroken en stoffen worden opgebouwd. Deze gecontroleerde reacties worden vaak door enzymen in de plant uitgevoerd. De verschillende onderdelen van de plant, bladeren, stengels, wortels, staan met elkaar in verbinding door transportkanalen waardoor water met daarin opgeloste stoffen door de plant worden getransporteerd. Stoffen in het blad kunnen zo in de wortels terecht komen.

Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten