Plant in de klas - Air So Pure
MENU

Rośliny w szkole

Z badań przeprowadzanych w zakładach wynika, iż niektóre rośliny posiadają silne właściwości oczyszczania powietrza.
Czy w szkołach podstawowych występuje ten sam efekt? TNO i Fytagoras w latach 2010-2011 przeprowadziły w czterech szkołach badanie na wpływ efektu oczyszczania powietrza przez rośliny Air So Pure.

Doświadczenie

W pierwszym badaniu we wszystkich 12 pomieszczeniach klasowych w szkołach w Leiden, Gouda i Den Haag zwrócono uwagę na panujące w klasie warunki klimatyczne oraz na koncentrację i wydajność uczących się tam dzieci. Test ten trwał 10 tygodni. Poziom zawartości CO2, wilgotność powietrza, temperatura oraz zanieczyszczenie powietrza były stale mierzone i zapisywane.
Przeprowadzono u dzieci testy, które umożliwiły wgląd w sposób ich koncentracji i wydajności w nauce. Zapytano również o ich zdrowie.
Po tym pierwszym doświadczeniu można było ustalić, jaką ilość i które gatunki roślin należy postawić w klasie. W tym celu opracowano specjalny kalkulator.
W drugiej części badanie w 8 lokalach przestawiono rośliny oczyszczające powietrze, a w 4 nie dokonano zmian. W ciągu 16 miesięcy prowadzone były znów podobne pomiary. W końcowej części badania uczniowie zostali ponownie przebadani w kierunku ich koncentracji i wydajności w nauce. Również ich zdrowie zostało sprawdzone.

Rezultaty

W klasach z roślinami,w których była wystarczająca ilość światła (>15) PAR, zanotowano pozytywne efekty:
-10-20% zmniejszoną zawartość CO2
 zmniejszenie ‘nieprzyjemnych zapachów’ w ciągu 45 minut do 0-poziomu
-zmniejszoną ilość dolegliwości zdrowotnych do mniej niż 7%
 zwiększoną kreatywność dzieci oraz o 20% wyższe wyniki z przedmiotów i testów (o 35% wyższe wyniki z przeprowadzonych pisemnych, anonimowych testów).

Jak to robią rośliny?

Komórki roślin Air So Pure to małe fabryki chemiczne w których zachodzą procesy przekształcania substancji chemicznych w inne substancje, ich rozkładania i ich wykorzystywania w procesie budowania. Procesy te kontrolowane są przez obecne w komórce roślin enzymy. Poszczególne części roślin takie, jak liście, łodygi, korzenie, połączone są wzajemnie kanałami transportowymi, którymi transportowana jest woda z rozpuszczonymi w niej substancjami. W ten sposób substancje w liściu przedostają się do do korzenia.

Zarejestruj się

News (in English)