Plant in de klas - Air So Pure

Rośliny w szkole

Z badań przeprowadzanych w zakładach pracy wynika, iż niektóre rośliny posiadają silne właściwości oczyszczania powietrza.
Czy w szkołach podstawowych występuje ten sam efekt? TNO i Fytagoras w latach 2010-2011 przeprowadziły w czterech szkołach badanie efektów oczyszczania powietrza przez rośliny Air So Pure.

Badania

W pierwszym badaniu, w 12 pomieszczeniach klasowych w szkołach w Leiden, Gouda i Den Haag zwrócono uwagę na panujące warunki klimatyczne oraz koncentrację i wyniki uczących się tam dzieci. Test ten trwał 10 tygodni. Poziom zawartości CO2, wilgotność powietrza, temperatura oraz zanieczyszczenie powietrza były stale mierzone i zapisywane.
Następnie zmierzono poziom koncentracji i wydajności w nauce u dzieci. Zapytano również o ich zdrowie.
Po tym wstępnym etapie można było już ustalić, jaką ilość i które gatunki roślin należy postawić w klasie. W tym celu opracowano specjalny „kalkulator”.
W drugiej części badania, w 8 klasach pozostawiono rośliny oczyszczające powietrze, a 4 kolejne pozbawiono roślin. W ciągu 16 miesięcy prowadzone były znów podobne pomiary. W końcowej części badania uczniowie zostali ponownie przebadani w kierunku ich koncentracji i wydajności w nauce. Również ich zdrowie zostało sprawdzone.

Rezultaty

W klasach z roślinami, w których była wystarczająca ilość światła (>15) PAR, zanotowano pozytywne efekty:
• Redukcję poziomu CO2 o 10-20%,
• Całkowitą redukcję „nieprzyjemnych zapachów” w ciągu 45 minut,
• Zmniejszenie ilości dolegliwości zdrowotnych o 7%,
• Zwiększenie kreatywności dzieci oraz o ponad 20% wyższe wyniki w testach i zadaniach (o 35% wyższe wyniki z testu z kryptografii).

W jaki sposób rośliny oczyszczają powietrze?

Komórki roślin Air So Pure to małe fabryki chemiczne, w których zachodzą procesy przekształcania jednych substancji w inne, ich rozkładania i wykorzystywania w procesie wzrostu rośliny. Procesy te kontrolowane są przez obecne w komórkach roślin enzymy. Poszczególne części roślin, takie jak liście, łodygi, korzenie, połączone są wzajemnie kanałami transportowymi, którymi transportowana jest woda z rozpuszczonymi w niej substancjami. W ten sposób substancje z liścia przedostają się do korzenia.

Zarejestruj się

News (in English)